Ontijzering

Bouw & aannemers Blog

In de landbouw en veeteelt speelt water een belangrijke rol. Dieren drinken het en de stallen en melkinrichtingen worden nauwgezet met water gereinigd. Daarnaast is water belangrijk voor de irrigatie van vele gewassen van landbouw- en veeteeltbedrijven. Er gelden kwaliteitsnormen voor het water en ik kan je vertellen dat je dit als landbouwer of boer goed in de gaten moet houden. IJzer is veelal het probleem bij ondiep grondwater. Het is niet zozeer giftig voor dieren en planten maar zorgt wel voor een onaangename geur en smaak aan het water. Het is te zien aan de roestbruine kleur van het water, dat oogt niet gezond. Daarnaast vormt er zich roestaanslag op de gewassen. IJzervormend water veroorzaakt verstopping aan leidingen, sproeidoppen, druppelaars et cetera en dat wil je als boer/landbouwer graag voorkomen. Op de een of andere manier moet je dus ontijzeren. 

Aan de haal met ijzerhoudend water

Om het water van de vieze bruinige kleur te ontdoen oftewel te ontijzeren, gebruik ik zelf de methode om het ijzerhoudende grondwater te beluchten. Het ijzer slaat daardoor neer als ijzervlokken. De snelheid van deze behandeling hangt af van de ijzerconcentratie en de hoeveelheid zuurstof. Daarnaast is de PH-waarde van belang. Bij een PH-waarde van 5,5 of lager, is er vrijwel geen reactie. In dat geval laat ik de PH-waarde oplopen door kalk aan het water toe te voegen. Via bezinking of filtratie kan ik de ijzervlokken daarna verwijderen. Hemelwater, ondiep grondwater of oppervlaktewater kun je dus heel goed inzetten op boerenbedrijven, mits er zich geen ijzer in het water bevindt. Zo ja, kun je dit aanpakken via bovengenoemde punten. Dit is een stuk goedkoper dan machines en stallen te reinigen met hoog kwalitatief leidingwater of diep grondwater.   

Goede reinigingsmethodes voor ontijzering

Er zijn een aantal mogelijkheden om ijzerhoudend water aan te pakken. Bijvoorbeeld met een wateraudit. Dit is een instrument waarmee de waterbehoefte voor je bedrijf in kaart wordt gebracht. Hiermee kun je, indien nodig, kijken naar eventuele andere waterbronnen, waterbesparingen of grondwaterwinning. Of je kunt er via een beluchtingssyteem voor zorgen dat de concentratie van zuurstof in het water hoog genoeg is. Tevens is er een ruime keuze in waterzuiveringsinstallaties die je kunt aanschaffen. Voor ontijzering kun je kiezen uit veel gespecialiseerde bedrijven door het hele land zoals Van der Haar Waterprojecten. Een aantal hiervan is zelf wereldwijd betrokken bij waterprojecten als het gaat om bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, landontwikkeling, voedselzekerheid en verstedelijking. Deze bedrijven maken eventueel voor jou het verschil aangaande oplossingen voor bodem- en wateronderzoek. Ik raad je aan, vraag een offerte aan bij een van de deze bedrijven, wellicht in eigen regio.

Delen  

12 juli 2018

Constructies en aannemers

Hey! Ik ben Peter, en ik ben de laatste tijd vooral bezig met constructies & aannemers. Oftewel: de bouwwereld. Want dit is nu eenmaal een stuk uitgebreider dan het op het eerste zicht lijkt. Het is echt een interessante wereld, waar ik ben ingekomen door mijn eigen verbouwingen te regelen. Constructies & aannemers omvat alles wat met de bouw te maken heeft, alsook wie die bouwprojecten op poten zet en regelt. Op deze blog wil ik jullie hier meer over informeren, en jullie wat inzicht geven in hoe een bouw van start gaat, geleid wordt en plaatsvind, en hoe je dus je eigen persoonlijke verbouwingen beter kan maken. Dus als je je ooit afgevraagd hebt hoe een bouwproject eigenlijk werkt, van begin tot eind, lees dan vooral verder. Veel leesplezier!